Reasons to choose aluminum battens

เหตุผลที่ควรเลือกระแนงอลูมิเนียม

      อลูมิเนียม คือ แร่ทางธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้มากบนพื้นผิวเปลือกโลก ซึ่งอลูมิเนียมนั้นมีคุณสมบัติที่มีลักษณะแข็งแรง โดยไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีน้ำหนักเบา และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมชั้นนะ ซึ่งอลูมิเนียมนั้นไม่ได้มีการผสมโลหะชนิดอื่นเพื่อความแข็งแรง เช่น การผสมอัลลอย ทองแดง สังกะสี เป็นต้น อีกทั้งอลูมิเนียม ยังจัดอยู่ในประเภทแร่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้แทนเหล็กในบางผลิตภัณฑ์ เพราะอลูมิเนียมนั้นมีน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิม ซึ่งมักจะถูกพบบ่อนในอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น อุตสาหกรรมการบิน งานก่อสร้าง และเครื่องมือบางประเภท อาทิเช่น อุปกรณ์อะลูมิเนียม อลูมิเนียม

นอกจากนี้อลูมิเนียม ยังเป็นโลหะที่มีลักษณะอ่อน ไม่เป็นสนิม แถมยังสามารถนำมาผสมกับโลหะอื่น ๆ เพื่อเสริมความแข็งแรงได้ จึงทำให้อลูมิเนียมนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายครั้ง เพื่อกำหนดสูตรการผสมและง่ายต่อการจำแนกว่าชนิดไหนเหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมประเภทใด โดยความแข็งหรืออ่อนนั้นขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน เช่น อะลูมิเนียม อลูมิเนียม สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ อะลูมิเนียม อลูมิเนียม สำหรับการทำเครื่องกระป๋อง อะลูมิเนียม อลูมิเนียมสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ เป็นต้น อะลูมิเนียม อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีราคาแพงและเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่กำลังจะหมดไปคล้ายกับแร่ประเภทอื่น ๆที่ย่อมมีวันหมดและใช้เวลาในการสร้างตัวเอง ทั้งนี้ถ้าสามารถลดการขุดถลุงแร่อะลูมิเนียม อลูมิเนียมได้ก็จะสามารถช่วยอนุรักษ์โลกได้

ซึ่งข้อดีของอลูมิเนียมก็คือ ความแข็งแรง น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ทันสมัย เหมาะกับการนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ส่วนข้อเสียของอะลูมิเนียม คือ เป็นวัสดุเปราะบาง ที่ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างสูงในงานติดตั้งและขนส่ง เมื่อได้รับความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้เหมือนใหม่ได้อีก และแม้จะเป็นวัสดุที่ไม่เป็นสนิม แต่สามารถทำปฏิกิริยากับไอทะเลก่อให้เกิดคราบฝืดและกัดกร่อนได้คล้ายการเกิดสนิม โดยอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่เป็นโลหะซึ่งมีความสามารถในการนำพาความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน อีกทั้งยังเป็นที่กักเก็บความร้อนชั้นดี ซึ่งในกรณีของงานประตูและหน้าต่างนั้น ความร้อนจะถูกเก็บสะสมไว้ที่บริเวณวงกบและตัวบานประตูหน้าต่าง และจะค่อยๆซึมเข้าสู่ภายใน ไอร้อนจากผิวอะลูมิเนียม อลูมิเนียมดังกล่าวสามารถส่งผลให้อุณหภูมิภายในไม่เกิดความเสถียร เครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักขึ้นเนื่องจากยังมีความร้อนสะสมภายในห้อง อันจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานที่น้อยลง

ซึ่งอลูมิเนียมมักจะถูกผลิตให้อยู่ในรูปของ ประตู หน้าต่าง หรือระแนงอลูมิเนียม นั่นเอง   โดยอุปกรณ์อะลูมิเนียม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายร ไม่ว่าจะเป็นในด้านของดีไซน์รูปลักษณ์ที่ทันสมัย ความเหมาะสมประโยชน์การใช้งานก็ตาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *